دل خوشي های طلبه

« ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة» اگر با آمدن خورشيد بيدار شويم نمازمان قضاست...منتظران به گوش باشيد

كجايي سهراب؟

چشم ها را شستي؟
جور ديگر ديدي؟
قايقت را ساختي؟
آن ديار را يافتي؟
پي آواز حقيقت رفتي؟
خانه ي دوست كجاست؟
تو كجايي سهراب؟
چشم كمياب شده
ديدنها ديگر
همه يك جور نيستند
آواز حقيقت روياست
دوستي ها همه نا پاك شدند
همچنان در پس درياها
پي آن شهر غريب ميگيردي؟
راستي سهراب
قايقت آمادست؟
كه در اين ولوله ي غم
بتوان هم سفرت شد؟
گذشت ز اين خاك غريب!
تو كجايي سهراب؟!!!!
در پيت ميگردم....

(راشد مناف زاده )

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه